naar top
Menu
Logo Print

PLAATDIKTE EN CONTOUREN DOORSLAGGEVEND BIJ KEUZE COMBI

Rechthoekig te nesten delen snijden met combimachines

Ondanks het feit dat de hoekschaar veel terrein verloren heeft door de opkomst van innovatieve technieken, wordt deze manier van scheiden tot op heden nog steeds gebruikt voor bepaalde toepassingen. De standalone hoekschaar komt bijna niet meer voor (slechts één Duitse producent bouwt die nog), maar gecombineerd met de ponsmachine, kan de schaar wel nog haar nut bewijzen. In dit artikel maken we de vergelijking tussen de pons-hoekschaarcombinatie en de lasercombi.

INLEIDEND

Schaarsnijden is tot op heden nog steeds de goedkoopste vorm van scheiden van plaatmetaal. Wanneer een product voorzien dient te worden van gaten en dergelijke, kennen combimachines, zoals de pons-hoekschaar of de ponslaser, heel wat voordelen. In veel gevallen echter loopt (of liep) de aanschafprijs van deze machines in die mate op dat veel fabrikanten besloten af te zien van de productie van zulke systemen. Maar ze bestaan nog, wat indicatief is voor het feit dat bepaalde machinefabrikanten wel nog brood zien in de technologie. Wanneer er toch geopteerd wordt voor een standaloneoplossing, schuiven bepaalde fabrikanten de laser of de ponsmachine naar voren als alternatief voor de plaatscharen.

CONFIGURATIE

De schaar van de pons-knipcombinatie heeft messen die haaks op elkaar staan, zodat er in één knipbeweging twee snedes onder een hoek van 90° gemaakt kunnen worden. Een hoekschaar leent zich goed voor automatisatie: een plaat wordt met de CNC-techniek op de x- en een y-as onder de hoekschaar gepositioneerd die in hoog tempo rechthoekige stukken produceert.

PONS-HOEKSCHAAR

Versus lasersnijmachine/combi

Het verschil in productieprijs tussen de pons-hoekschaarcombinatie en de laser of de pons-lasercombi is vooral te wijten aan het ontbreken van het gasverbruik. Wat het elektriciteitsverbruik betreft, verbruikt een pons-hoekschaarcombinatie om en bij de 5,5 kW per uur, automatisatie inbegrepen. Bij de laser is dit een veelvoud, door de laser zelf, maar ook door de koelcapaciteit. Er zijn bovendien geen extra voorzieningen, zoals gasleidingen of een gastank bij de laser, nodig. Het volstaat om de machine aan te sluiten op het net. Voor platen waarbij er, buiten de contouren, slechts enkele gaten in de plaat gemaakt moeten worden, is een standalonelaser wellicht de beste keuze.

Versus ponsmachine

Ook ten opzichte van de ponsmachine is deze combimachine een fractie goedkoper. Wel vallen de gebruikskosten ietwat terug, doordat er gebruikgemaakt wordt van de hoekschaar. Het alternatief van de hoekschaar is bijvoorbeeld het nibbelen met de scheidingsstempel van 80 of 70 bij 5 mm. Via deze werkwijze treedt er echter iets meer slijtage op, in vergelijking met de krachten die inspelen op de mesbladen van de hoekschaar. Als er platen geknipt worden door de hoekschaar, ligt de kwaliteit van de randsnede iets hoger dan bij genibbelde stukken. Er vallen nergens nog nibbelmarkeringen te bespeuren. Als de pons-hoekschaar op volle snelheid produceert, ontstaat er (in vergelijking met standaloneponsmachines) een esthetisch aantrekkelijker afgewerkt en product met minder kosten. Ook het aantal parts per minute ligt tot 30% hoger.

WANNEER EEN LASERCOMBI GEBRUIKEN?

  • Als beide bewerkingsstrategieën gehanteerd worden en er geen plaats is voor twee afzonderlijke machines. Bovendien is het verschil in kostprijs tussen enerzijds een standalonelaser en een ponsmachine en anderzijds een lasercombi niet zo immens.
  • Het belangrijkste argument in de afweging tussen de lasercombi en de ponsmachine is de afwerkings nauwkeurigheid.
  • Daarnaast spreken opnieuw de contouren van een product in het voordeel van de lasercombi. De afwerkingstijd ligt dan ook een stuk lager. Als een product complexe contouren heeft, in combinatie met doordrukkingen, Wilson Wheels en draadtappen, is de lasercombi in principe de enige optie. Het alternatief zou zijn om deze bewerkingen op twee afzonderlijke machines uit te voeren, maar daarbij is er dan weer meer handling door de operatoren. Aangezien ook het interne transport een reële kost is, is ook dit een niet onbelangrijk argument bij de keuze voor een combimachine.
  • Wanneer er gestreefd wordt naar minder lawaaihinder, haalt de lasercombi het van de pons-hoekschaar.

KOSTENVERGELIJKING

De messen van de hoekschaar zijn vier keer omkeerbaar en het wordt aangeraden om die eenmaal per jaar per shift om te draaien en bij te slijpen (ondernemingen die in twee shifts de hoekschaar bezetten, wordt aangeraden om de messen jaarlijks twee keer te draaien). Bij de traditionele standalone ponsmachine moeten de gereedschappen na verloop van tijd ook bijgeslepen worden. In dit geval valt de kost echter minder op: wekelijks enkele euro's in vergelijking met een iets grotere kost om de zes maanden.

Ten opzichte van een standalone-ponsmachine is de verbruikskost van de pons-hoekschaar quasi identiek. Er is enerzijds minder slijtage op de ponsstempels, doordat die niet langer moeten instaan voor het nibbelen van rechte snedes. Anderzijds moet natuurlijk ook de kost van de mesbladen van de schaar in kaart gebracht worden. Tegenover de laser is het ontbreken van het gasverbruik een belangrijk aspect.

KEUZE

Het nadeel van standalonelasers is dat ze geen doordrukkingen, vervormingen of tappingen kunnen maken. Als deze zaken toch een vereiste zijn, helt de keuze wellicht over naar de lasercombi. Indien de onderneming geen (of zelden) baat heeft bij de mogelijkheid tot het snijden van complexe geometrieën en er ook kleinere plaatdiktes verwerkt worden, is de pons-hoekschaarcombinatie waarschijnlijk de meest verstandige optie. Als de operationele kost van de laser in de toekomst scherp terugvalt, lijkt er voor de plaatschaar een reële bedreiging te bestaan voor dezelfde toepassingen. Of de plaatschaar desondanks volledig van de markt zal verdwijnen, is vooralsnog hoogst twijfelachtig.