naar top
Menu
Logo Print
Artikel -
Deel deze pagina

EDM-KETEN BIJ VONKVERSPANING WORDT SLIMMER


Adaptieve, zelfcorrigerende regelingen functioneren al jaren in high-end vonkmachines. Denk maar aan het micronnauwkeurig toucheren met elektrode om in de set-upmode het werkstuk eenduidig te laten refereren aan de machineassen of aan die extra opties waarmee je bedrijfszeker producten met holtes of onderbroken profielen kunt snijden. Een slimme diagnose en service op afstand zijn inmiddels de stand der techniek, net als in de software opgenomen machinehandleidingen, technologie en onderdelenlijst.


Beter gebruik van bestaande gegevens

Intelligente systemen bestaan dus al langer, maar als gevolg van de combinatie van een snelle informatietechnologie, slimme algoritmes, een hoge rekencapaciteit en hoogwaardige elektronica zal er als antwoord op toekomstige uitdagingen echter veel meer en bewuster gebruikgemaakt worden van bestaande, grotendeels ongebruikte gegevens. Een slim databeheer zal met de hulp van een ultrasnelle transfer de sleutel tot een intelligente productie worden. In één enkel machinetype is er al een glasfibertechnologie geïnstalleerd om die complexe processen storingsvrij en zeer dynamisch te laten verlopen. Allicht zal die technologie zich snel veel weidser verspreiden, want het gaat om onvoorstelbaar grote hoeveelheden data die op ons afkomen. Het praktische nut van deze zee van data gaat niet alleen in de richting van een rechtstreekse en acute terugkoppeling in het lopende proces zelf, ze zal ook een effect hebben op vervolgacties en zo de totale productieketen beïnvloeden.


Intelligent meten op de bank

In het kader van de bovenstaande ontwikkeling rukken flexibele visionsystemen en meetopstellingen met een autonome in-processcorrectie, zodra de digitale CAD-file niet overeenkomt met het actuele beeld, op. Een mooi voorbeeld hiervan vormt de Makino EDAF-2, die wordt gepaard aan een Alicona meetsysteem met een continu variabele focus op de extra w-as en een bijpassende uitbreiding van de software. Op de robuuste, mechanisch en thermisch stabiele zinkvonker functioneert de optische 3D-sensor met hoge resolutie probleemloos onder normale werkplaatscondities. De sensor dient vele functies en is er dus niet alleen vanwege een snelle beeldvorming en opmeting op de bank van zowel de geometrie als de positie van het opgespannen werkstuk. Hij geeft ook automatisch de ruwheid weer.


Goede analyse is cruciaal

Boven op de meetgegevens melden vandaag allerhande sensoren in de vonkbank en de CNC-besturing een massa aan in real time verzamelde data. Alvorens die bruikbaar zijn, moet er zorgvuldig worden gestructureerd en geanalyseerd. Slimme algoritmes controleren en trekken met enorme snelheid de onderlinge relaties na van alle gemeten grootheden en de invloeden ervan. Vervolgens moet het onlinegegevensbeheersysteem ervoor zorgen dat de nieuwe info in de beschikbare, omvangrijke database wordt omgezet naar een verbeterde versie van de beschikbare expertise. Daar voegen gevorderde klanten bedrijfseigen procesparameters, instellingen afgeleid uit testwerkstukken en aanvullende informatie aan toe. De vakman-bediener en binnenkort de CADCAM-afdeling
geeft daarbij actuele instellingen, doorgevoerde keuzes, correcties en eindresultaten in. Nu ook de automatische optimalisering binnen bereik komt, zal de productiviteit beslist nog stappen vooruit zetten. De branche voorspelt eens te meer dat zelflerende, op hoogwaardige ICT-kennis gebaseerde, autonoom sturende machines de toekomst hebben.