naar top
Menu
Logo Print

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDSMACHINE

Staat, papierwerk en onderhoud belangrijk

Wie de aankoop van een gereviseerde tweedehandsmachine overweegt, dient in de eerste plaats te denken in termen van functionaliteit.

Algemene staat van de machine

Veel meer dan het bouwjaar, is het merk van belang, de herkomst, én vooral, de algemene staat waarin de machine verkeert. Een onderhoudshistoriek is daarom een nuttige richtingaanwijzer en controleer ook zeker de staat van het chassis, kijk of er geen olie lekt en let op eventuele corrosie.

Daarnaast is het zeer nuttig te weten welke nauwkeurigheid de machine nog haalt, omdat het een goede indicator is voor de staat van de lagering, de aanwezigheid van ongewenste vibraties of eventuele schade aan de geleidingen. Onrechtstreeks geeft de haalbare nauwkeurigheid aan in hoeverre de machine aan slijtage onderhevig is geweest. Nog een tip: gebruik video-opnames van net voor de aankoop als een soort van attest voor de goede werking.

Veiligheid en documentatie

Inzake veiligheid gelden dezelfde wetten als voor een nieuwe machine. Koop dus geen machine zonder CE-keuring. Zeker in het geval van een retrofit zijn schema's, handleidingen en machineboeken van groot belang. Immers, de vakhandel dient de gedane aanpassingen correct te documenteren en het bewijs van CE-conformiteit te leveren.

Service

Als derde punt moeten we zeker nog de service aanstippen, net als het belang van een goede dienst na verkoop. Vaak bieden machinehandelaars ook onderhoudscontracten aan om de levensduur van een machine zo lang mogelijk te rekken. Wie aan preventief onderhoud wil doen, kan actieve positiemetingen laten uitvoeren. Op die manier kan men de slijtage goed monitoren en op voorhand reageren wanneer de metingen een probleem aan het licht brengen.

Geometrisch rapport

Wie helemaal zeker wil zijn van de kwaliteit van de machine, kan voor de aankoop een geometrisch rapport laten opstellen van de machine terwijl die werkt. Eventuele mankementen komen zo snel bloot te liggen, waardoor je het bedrag dat nodig zal zijn om de machine opnieuw in goede staat te brengen in je budget kunt incalculeren.