naar top
Menu
Logo Print
12/04/2019 - BART VERSTRAETEN (DIRECTEUR BVL), LEEN DEZILLIE (DIRECTEUR VCL) EN LUC DE BLICK (VDAB)

DIPLOMA INTERNATIONAL WELDER OF
LASSERSCERTIFICAAT: HET VERSCHIL

International welder heeft meer theoretische kennis

International Welding Engineers (IWE), Technologists of Specialists, Europese lascoördinatoren … Zij zijn intussen al goed gekend in de industrie. Dat is echter minder het geval voor de internationale lasser of International Welder (IW). Nochtans heeft deze gediplomeerde lasser een aantal extra troeven en competenties die een gekwalificeerd lasser dikwijls niet heeft. En dat kan voor sommige bedrijven een groot verschil maken.

VDAB
Het diploma International Welder is het hoogst
haalbare niveau dat een lasser kan halen.

BREDE INZETBAARHEID EN VEILIGHEID

Gekwalificeerde lassers bezitten een certificaat dat ze krijgen na een praktische test; hun theoretische kennis is soms beperkt. Ze beschikken bovendien over praktische vaardigheden binnen een afgelijnd praktijkgebied. Afgelijnd, want de certificaten van een TIG-lasser voor rvs gelden bijvoorbeeld niet voor aluminium. Lasser is een knelpuntberoep en dus is er ook voor deze mensen heel wat werk, maar soms is het certificaat niet voldoende.

In de industrie is er veelal nood aan een ruimer kennisniveau over veiligheidsaspecten, kennis van de lasapparatuur, lasgassen enz. Zo wordt in Duitsland vaak een extra theoretische proef afgenomen bij de aanwerving, onder meer in de sector druktoepassingen. Maar ook de bekende lasserskwalificatiestandaard EN ISO 9606 vraagt, weliswaar optioneel, specifieke theoretische vakkennis over bv. veiligheid of toevoegmaterialen. In België wordt de theoretische kennis van een lasser echter zelden of nooit getest bij de lasserskwalificatie.

KORTE ORIENTATIETIJD BIJ NIEUWE FUNCTIE

Een internationale lasser last heel wat uren en heel wat verschillende stukken tijdens zijn opleiding, veel meer nog dan in andere lasopleidingen. Die uitgebreide praktische ervaring in combinatie met een grondige theoretische kennis maken het eenvoudig voor een internationale lasser om deel uit te maken van een nieuw team. Ze kunnen goed zelfstandig werken en zijn sneller mee met vernieuwingen. Hij of zij zal vaak ook extra expertise toevoegen aan het bedrijf.

INTERNATIONAAL ERKENDEN KWALITEITSGERICHT

De opleiding tot internationaal lasser is erkend in meer dan dertig landen. In heel wat landen en industrieën vullen de internationale lassersdiploma's de klassieke lasserscertificaten aan als een bewijs van competentie. Ze maken ook vaak onderdeel uit van het bedrijfskwaliteitssysteem. Het diploma International Welder is dus het hoogst haalbare niveau dat een lasser kan halen in zijn beroep als lasser. Het kan ook het begin zijn van een verdere carrière (IW, IWI-S ...)

Om de opleiding IW te mogen geven, moeten de scholen of 'Approved Training Bodies' (ATB's) erkend zijn door de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL). Daartoe moeten ze voldoen aan strenge kwaliteitsprocedures. Deze houden onder andere in dat de studenten een internationaal erkende en vastgelegde opleiding volgen. In België bieden twaalf centra deze opleiding aan: acht VDAB-lassersopleidingscentra, VCL-CPS, IrisTech, CPE-HN en Technifutur. Zij staan in voor meer dan driehonderd IW-diploma's per jaar voor België.

IWZO ZIET EEN IW-OPLEIDING ERUIT

De opleiding bestaat uit modules waarmee de lasser zijn theoretische en praktische kennis stap voor stap opbouwt: van hoeklasser (international fillet welder) over plaatlasser (international plate welder) tot pijplasser (international tube welder). Niet alleen bevat de opleiding alle lastechnieken, ze gaat ook uitgebreid in op de verschillende technieken. Een hoeknaadlasser zal naast de klassieke plaat-plaatverbindingen bijvoorbeeld ook buis-plaatverbindingen lassen in alle posities.

Er zijn opleidingsmodules op drie niveaus voor elk lasproces: beklede elektrode, MIG/MAG, TIG en gassmeltlassen. De drie opleidingsniveaus leiden tot de diploma's internationaal hoeklasser (IFW), internationaal plaatlasser (IPW) of internationaal pijplasser (ITW); allen in een bepaald lasproces. Het schema hierboven geeft de verschillende modules weer.

ZO WORDT DE CURSIST GETEST

De praktische vaardigheden van de lasser worden telkens getest volgens de norm EN ISO 9606 en leveren hem telkens twee bijhorende EN ISO 9606-certificaten op. De theoretische kennis van de IW-lassers wordt op eenzelfde manier getest over de hele wereld. Het International Institute of Welding (IIW) beschikt over een examensysteem met honderden meerkeuzevragen waarvan elke IW-lasser een vijftigtal vragen moet oplossen per module alvorens zijn diploma te behalen.

tabel