naar top
Menu
Logo Print
26/11/2018 - MATTHIAS ROBBE

EUROPA AUTORISEERT GEBRUIK VAN CHROOMTRIOXIDE

De laatste dagen is er in de oppervlaktebehandelende industrie heel wat te doen over de besluitvorming van de EU in het REACH-dossier omtrent de autorisatie voor verder gebruik van chroomtrioxide (chroom VI) in specifieke toepassingen. Ook het VOM, de Belgische vereniging voor oppervlaktetechnieken, maakt zich zorgen.

Het gebruik van CrO3 wordt in bepaalde gevallen geautoriseerdVOM vzw maakt zich zorgen over de onzekerheid binnen de EU. “Sinds de registratieverplichting binnen REACH wordt onze industrie geconfronteerd met een grote onzekerheid omtrent het gebruik van chemische stoffen in hun productieproces, waaronder chroomtrioxide CrO3", klinkt het. “De situatie is momenteel zo dat bedrijven investeringen uitstellen of zoeken naar oplossingen buiten Europa."

STANDPUNT EUROPA

“Samen met andere verenigingen binnen CETS (Europees Comité voor Oppervlaktebehandeling) vraagt VOM vzw aan de Europese Commissie om snel een standpunt in te nemen in autorisatiedossiers van chroomtrioxide. De aanvragen werden ingediend voor 21 september 2017, maar de commissie heeft nog steeds geen beslissing genomen. Dit ondanks het feit dat de twee hoofdcommissies van het Europees Chemicaliënagentschap ECHA tot de conclusie zijn gekomen dat autorisatie van 4 of 7 jaar moet worden verleend in functie van de toepassing", klinkt het.

SNEL BESLISSING GEVRAAGD

“Het behandelen van metalen met CrO3 is een stap in het productieproces die kan uitgevoerd worden buiten de EU zonder autorisatie. Immers de EU staat toe dat afgewerkte producten vrij geïmporteerd worden. Dit leidt tot het gevaar dat bedrijven productievestigingen zullen verhuizen naar buiten de EU of zelfs toeleveranciers zullen zoeken buiten de EU met alle gevolgen van dien op het gebied van tewerkstelling en investeringen. We pleiten ervoor het gebruik van chroom VI onmiddellijk te vervangen waar alternatieven op de markt beschikbaar zijn. Enkel bij toepassingen waar momenteel geen economisch en milieutechnisch alternatief beschikbaar is, bijvoorbeeld hardchroom, moet autorisatie verleend worden. In België hebben heel wat bedrijven de omschakeling naar alternatieve processen reeds gedaan in de laatste 3 jaar."