naar top
Menu
Logo Print

VANAF AUTOMATISCHE INTAKE TOT FACTURATIE MET ERP

CIM2000 biedt optimale snelheid, flexibiliteit en controle

Shapes Metalworks investeerde bij zijn oprichting meteen in het ERP-pakket van softwareontwikkelaar Vandenbussche. Met de tools van CIM2000 ERP Software zet Shapes in op transparantie en korte doorlooptijden. Zo genereert de Calc-module direct na het in real time binnentrekken van de order al een exact berekende offerte die naar de klant kan worden gemaild. “De toekomst waarin klanten zelf online berekeningen doorvoeren en attesten opvragen, is lang niet veraf", zo weten ze in Gullegem.
 

SHAPES METALWORKS

Uitbreiding

Fritz Walcarius stampte een decennium geleden het toeleveringsbedrijf FP Metal uit de grond,dat in sneltempo oprees. Drie jaar geleden fusioneerde FP Metal met Shapes Subcontracting uit Roeselare. Daardoor konden naast stukwerk ook grotere lasassemblages worden aangeboden.De fusie betekende een enorme uitdijing van het machinepark en het personeelsbestand, van vijf naar 95 werknemers. Precisiemetaalbewerking, laswerk en -constructies worden sindsdien onder eenzelfde dak aangeboden, zowel in serie als in stukwerk, goed voor 13.000 unieke stukken per maand. Shapes beschikt daarvoor o.m. over vijf lasermachines en een ponsmachine gekoppeld aan een automatisch platenmagazijn, zes plooibanken en zeven lasrobotinstallaties.
 

Keuze voor CIM

Door een voorgeschiedenis bij diverse bedrijven was Fritz vertrouwd met CIM2000. Het werd een van de eerste aankopen voor het nieuwe bedrijf. Voor Vandenbussche Software was Shapes in die zin uniek: men kon vertrekken van een lege doos, carte blanche. Andere klanten zijn firma's die al enige tijd bedrijvig zijn.

MEANDERENDE SOFTWARE

CIM groeit met je mee

CIM werd simultaan met de uitbreiding van het plaat- en laswerkbedrijf uitgebouwd. Dat kwam niet zonder uitdagingen door het geëxplodeerde aantal gegevens en de ijver voor snelle doorloop- en levertijden. Samen met Vandenbussche werd voor elk obstakel in het groeiproces een passende oplossing gevonden. “Ik zou zelfs spreken over een voorbeeldige samenwerking, tot vandaag. Wanneer we support nodig hebben, word dit meteen aangepakt", aldus Bernard Deceuninck, CIM-verantwoordelijke bij Shapes. “In onze communicatie met klanten gebruiken we grote woorden noch CIM-taal", klinkt het bij Vandenbussche. “We staan voor een nuchtere en bevattelijke aanpak, in lijn met ons bedrijfsprofiel."

Op het lijf geschreven

De softwareleverancier komt vaak over de vloer bij zijn klanten om grote en kleine nieuwigheden voor te stellen en te implementeren in hun bestaande software. Samen met hen worden nieuwe modules getest en gepolijst. Bernard verkiest die nauwe samenwerking: “Belangrijker dan een theoretisch gezien op punt gestelde module voorgeschoteld te krijgen, is voor ons de vlotte service bij het aanpassen ervan in de praktijk." Het werkt ook omgekeerd. Toen Shapes bijvoorbeeld besloot om voortaan ook maatwerk (binnen zekere standaarden) aan te bieden, kwam Vandenbussche met een nieuw moduleprototype op de proppen. Wanneer software op maat wordt ontwikkeld, gebeurt dat zodanig dat het, mits klantspecifieke aanpassingen, ook voor anderen kan worden ingezet.
 

Test-CIM

Wie CIM2000 wil gaan toepassen, probeert eerst een prototype uit, zonder dat dit invloed heeft op de werkelijke bedrijvigheid van de firma. De test-CIM wordt opgesteld volgens de theoretisch omschreven wensen van de klant. Door de software aan den lijve te ervaren, kunnen werknemers hun wensen voor het werkelijke pakket bijstellen.

Opleiding

Om de meest recente ontwikkelingen binnen CIM2000 bij te houden, organiseert Vandenbussche Software binnen de eigen kantoren opleidingen. Die zijn klantspecifiek: werknemers oefenen met aangeleverde data en vertrouwde werkposten. Bij nieuwe implementaties, zoals recent de zoekrobot, wordt bijkomende opleiding gegeven. Aangeraden wordt om elke twee jaar bijscholing te volgen.
 

OM ENKELE TROEVEN AAN TE HALEN

Planning en opvolging

Shapes gebruikt álle tools die het ERP-pakket aanbiedt, met het oog op een gezwinde en gecontroleerde interne structuur. Een van de voornaamste modules van het uitgebreide pakket is de planmodule, die een grafisch overzicht biedt van wat zich op de werkvloer afspeelt. Voor het opvolgen van de stappen in de workflow is er de opvolgingsmodule, die ook bij uitbestedingen ieder productiestadium van de stukken weergeeft.
 

Scansysteem

Het heldere scansysteem van CIM2000 werkt volgens een boomstructuur. Voor elk ingescand stuk of project geven icoontjes in real time aan in welk productiestadium het zich bevindt. Ook een volledige nestplaat, een 'jobgroep' van makkelijk honderd stuks, wordt met een enkele scan geregistreerd. Wanneer de software groeit, verandert niets aan het eenvoudige gebruik van het systeem, dat tegelijk wel meer informatie verwerkt. Incorrect aangeleverde informatie is uitsluitend verklaarbaar door een menselijke fout of het gebrek aan discipline bij het manuele inscannen. Hoe vroeger die fout opgemerkt wordt, hoe minder kosten het met zich zal meebrengen.

Materiaalbeheer

Naast doorlooptijden registreren de scans ook het materiaal. Registratie en beheer van materiaal gebeuren zodanig uitgebreid dat Shapes zich met recht de koploper binnen de sector mag noemen. Het systeem houdt de uitgebreide stockvoorraad bij en vertelt wanneer welk materiaal moet worden (bij)besteld. Dat draagt bij aande korte doorlooptijden die Shapes kordaat aanbiedt. De module houdt ook de materiaalaankopen nauwkeurig bij, van platen t.e.m. veiligheidsbrillen, en vertelt hoeveel materiaaler wordt verbruikt. De traceerbaarheid tot op stukniveau ligt bij Shapes op het hoogste schavot, volgens EN 1090. Een scan vertelt uit welke plaat elk stuk komt, welk attest aan die plaat vast hangt, en bij welke leverancier het werd besteld.
 

WIP-lijst

WIP (Work in Progress) analyseert hoeveel geld er werd gespendeerd aan het materiaal en de bewerkingen van stukken die nog niet in effectieve opbrengst werden omgezet. De WIP-lijst somt zo de waardes op van de stukken aanwezig in het bedrijf voor hun verkoop. Indien een order wordt afgeblazen, wordt zo meteen duidelijk hoeveel geld er verloren ging. Hoe groter de WIP-waarde van een project, hoe groter het risico.

PROMPTE OFFERTES

'Prompte doorlooptijd is de clue'

De offertemodule Calc3000 trekt digitale orders bijzonder snel in het systeem. De (3D-)tekeningen (assemblies) en andere gegevens worden onmiddellijk digitaal geanalyseerd. Waar vroeger anderhalve dag nodig was om een offerte op te maken, worden nu in drie à vier uur de kosten, de nesting en de productietijd voor elk individueel stuk nauwkeurig berekend. De gegenereerde offerte wordt geprint of naar de klant gemaild. Na het inplannen worden meteen werkkaarten voor de programmeurs uitgeschreven en wordt de werkvoorbereiding op gang gebracht. Het ERP-systeem genereert ook automatisch leveringsnota's en attesten die de klant achteraf worden aangeboden.
 

Uniforme prijzen

Bij die berekening gaat het om consequente prijzen: als eenzelfde stuk of project al de revue passeerde, ziet men dezelfde prijzen terug.De module werd daarvoor uitgebreid met een automatische zoekrobot. Die leest de offerte-input en snort met die kennis de gegevens van vroeger bestelde stukken op uit de dxf-database. Bij eerder geproduceerde stukken kan een offerte al na een paar minuten worden opgesteld.

TOEKOMSTVISIE

Vandaag doet Shapes zelf nog de calculaties voor het bestelde stukwerk: “Onvermijdelijk zullen klanten in de niet al te verre toekomst echter zelf hun berekeningen online doorvoeren en opvolgen. Ook het opvragen van attesten, het traceren enzovoort zal worden overgelaten aan klanten." Vandenbussche weet eveneens uit welke hoek de wind waait: “Het Westen moet wel in die richting evolueren. Alles moet sneller, doorzichtiger en eenvoudiger. Er zal bijvoorbeeld (nog) minder worden gescand, maar wegvallen zal het scansysteem nooit. Wie niet bijbeent, verliest gauw klanten aan Oost-Europa of Azië, waar de productkwaliteit stilaan wordt opgetrokken."
Het mes snijdt weliswaar aan twee kanten. Diepgravende transparantie straalt positief af voor firma's die goed draaien. Interne problemen zijn voor de klant echter duidelijker zichtbaar. Een andere keerzijde van de medaille is dater bij de eigenhandige online ingave ook onmogelijke orders zullen worden geregistreerd. Nu kunnen programmeurs bij onhaalbare dxf'en ingrijpen door de klant erop te gaan wijzen dat het gevraagde materiaal deze of gene bewerking niet toestaat. Voor beide bedrijven blijft het beheersen en het verkorten van de doorlooptijd de prioriteit.
 

VANDENBUSSCHE SOFTWARE

Vandenbussche Software bvba spitst zich sinds 1983 toe op de ontwikkeling van software voor productietoepassingen, met name CAD/CAM- pakketten voor plaatbewerking en verspaningen ERP-software voor kmo's. Na een korte periode van vertegenwoordiging van CAD/CAM-producten, besloot oprichter Johan Vandenbussche zelf software te ontwikkelen om de snelle ontwikkelingen te kunnen volgen. Opererend vanuit het Kennedypark in Kortrijk werd eerst voornamelijk CAM-software ontwikkeld, maar sinds eind jaren 1990 is met CIM2000 als ERP-pakket een tweede belangrijke pijler ontstaan. Het pakket wordt vandaag door een vijftigtal bedrijven geïmplementeerd, goed voor zo'n 400 dagelijkse gebruikers.

SHAPES METALWORKS

SHAPES METALWORKS

+3256424970
+3256424980