naar top
Menu
Logo Print

NOVY SLAAT COMPLEET NIEUWE WEG IN
MET MACHINEAFDELING

Dampkapproducent reduceert nodig magazijnoppervlak dankzij automatisering

Novy ontwikkelt, produceert en verkoopt jaarlijks zo'n 80.000 high-end dampkappen met daarbinnen talrijke productfamilies. Als nichespeler moet het bedrijf kunnen inspelen op de toegenomen vraag naar flexibiliteit op het gebied van aantallen en vormen. V.A.C. Machines plaatste er een pons-lasermachine met daarrond verschillende complementaire machines voor een volledig geautomatiseerd proces. Met de volautomatische omstelling en de vele vierkante meters vrijgekomen ruimte verzekert Novy zich alvast van een toekomstgerichte machineafdeling.

VACFERME FLEXIBILITEITSWINST

Het gaat dampkappenproducent Novy voor de wind. Toen het ruim tien jaar geleden nog een familiebedrijf was, bedroeg de omzet € 25 mln. Dit jaar zal het in de buurt van € 67 mln. afsluiten. Een deel van de productievestiging in Kuurne is toegespitst op volume, een ander deel op complexiteit. Voor een optimale interne organisatie van het complexere productiegedeelte besloot Novy eind mei 2017 om via Trumpf-verdeler V.A.C. Machines over te gaan tot de aankoop van verschillende systemen die in de tweede helft van dat jaar geïnstalleerd werden en waarmee het bedrijf begin 2018 aan de slag ging. Een van die systemen is een machine waarvan er in België op het moment van schrijven nog geen was geïnstalleerd; de TruMatic 6000-1600 Fiber FMC. Dat is een pons-lasermachine voor het snijden van dunne platen (tot 6 mm voor constructiestaal St37 en 5 mm voor rvs en aluminium) tot 3.000 x1.500 mm.

Johan Vandermeulen, Industrial Engineer bij Novy: “Voorheen hadden we vier ponsmachines. Het probleem daarmee was dat we met de programma's op die machines telkens gebonden waren aan vaste productiehoeveelheden: tien, vijftig, honderd stuks … Wanneer een klant dan bijvoorbeeld om 51 stuks vroeg, moesten we noodgedwongen het programma voor 100 stuks laten lopen. Ook qua design is de vraag geëvolueerd. Vroeger liet een dampkap zich simpelweg beschrijven als een vierkante bak, terwijl er vandaag vraag is naar meer flitsende modellen met fraaie afrondingen, glanzende stukken …"

Stopa
Automatisch magazijn

SNELHEIDSWINST

“We moesten dus een manier zoeken om te kunnen voldoen aan die verhoogde vraag naar flexibiliteit. Bij onze zoektocht naar de juiste oplossingen bewandelden we verschillende denkpistes. We wilden op de een of andere manier lasertechnologie in ons bedrijf binnenbrengen. Wat we echter in geen geval wilden, was het ponsen laten voor wat het was en ons zuiver toeleggen op laseren. Ten eerste hebben we te weinig stukken die zich zuiver lenen tot laseren. Bovendien biedt ponsen bepaalde mogelijkheden die je met laseren niet hebt. Met ponsen kun je een doorzetting geven aan platen. Dat is handig bij de montage, bijvoorbeeld voor indicaties die de monteur helpen bij het plaatsen, het opklikken van componenten enzovoort. Dus ging het tussen ofwel een nieuwe ponsmachine, ofwel een machine die het ponsen en laseren combineert. Puur rationeel bekeken, konden we kiezen voor het eerste. Toch kozen we voor het laatste. Een keuze waar we nu al tevreden op kunnen terugkijken. We doen nu met drie machines wat we vroeger met vier machines deden, maar we boekten een grote snelheidswinst, voornamelijk door het lasersnijden van contouren. De pons-lasermachine is zo'n 20% sneller dan de ponsmachines."

BEPERKTER MATERIAALVERBRUIK

“Ook op het gebied van materiaalverbruik deden we er ons voordeel mee; we zetten 10% minder materiaal in voor eenzelfde output. Deels omdat we nu werken met een machine van een groter formaat, terwijl we voorheen met een medium formaat werkten. En ook door het secure lasersnijden verliezen we minder materiaal aan de contouren. Met ponsen moet je vanwege de stempelbreedte meer afstand bewaren om een zekere reststerkte in je skelet te behouden, je wil mechanische vervorming voorkomen ..."

AUTOMATISERING MET 'INGEBOUWDE' UITBREIDBAARHEID

“Voor snellere productwissels besloten we om de pons-lasermachine ook meteen te combineren met verschillende automatische systemen. Vanuit de productie hebben we van bij het begin bepaald dat we voor onze investeringen niet willen bijbouwen, maar ons efficiënter organiseren om veel meer te kunnen doen op de bestaande oppervlakte. Een automatisch magazijn zou ons daarbij helpen." V.A.C. Machines deed een beroep op Stopa, de partner van Trumpf voor automatische magazijnen. Het Stopa Compact magazijn fungeert er als een buffer waarin alle onbewerkte en afgewerkte platen komen die de machine in één week verwerkt. “Dat magazijn heeft een voetafdruk van slechts 50 m², voor wat we voorheen op 1.000 m² stockeerden. Een aanzienlijk ruimtewinst dus, en klaar voor een toekomstige uitbreiding.

Het automatische magazijn bestaat momenteel uit vier torens, maar aan beide zijden van het automatische magazijn kunnen we nog opslagtorens bijbouwen. Daarnaast willen we tegen het tweede kwartaal van volgend jaar voor het hele proces van vlakke plaat uit het magazijn over de bewerking op de machine tot aan de montage een organisatie uitdokteren die dat in twee dagen kan klaarspelen. Als dat lukt, dan zullen we niet meer met tussenvoorraden moeten werken. Zo winnen we niet alleen tijd omdat het laden en ontladen van materiaal daar heel wat tijd kost, maar ook extra ruimte. Die gaan we invullen als productieruimte. Ook kan onze R&D-afdeling zo haar labo's uitbreiden in dezelfde gebouwen."

GripmasterMINDER MANUREN VOOR MACHINEOMSTELLING

De SheetMaster belaadt de ruwe platen en ontlaadt de gemaakte stukken. De GripMaster verwijdert automatisch schrootskeletten en reststroken, en stapelt ze opeen zonder tussenkomst van de operator. Niet alleen verhoogt dit automatische ontlaadproces de uptime van de machine, het verhoogt ook de arbeidsveiligheid. “De productiviteit van de pons-lasermachine konden we verhogen door de plaatsing van de ToolMaster 70, een gereedschapswisselaar met plaats voor 70 tools. Dat verhoogt de bezettingsgraad van de machine door het draaien van onbemande diensten. Dankzij het automatiseren kunnen we de machines volautomatisch laten omstellen, dus ook als ze niet bemand zijn, 's nachts en in het weekend. Zo konden we dus het aantal manuren voor de omstelling van de machines verminderen. Tussen 's avonds na 17 uur en 's morgens 7 uur worden er orders afgewerkt. Door de dagshift heen worden er op de momenten waarop de machine geen bestellingen afwerkt, prototypes gemaakt en nieuwe of toekomstige stukken met mogelijk complexe programma's getest. Qua output zit het al vrij goed, kort na de opstart. Er is natuurlijk wel een leercurve. Je moet wat kennis opdoen om de output mee te laten groeien. Nu zitten we op zo'n 125 uur per week, de machine is zo'n 75% van de week in productie."

OPERATOREN KRIJGEN MEER RUIMTE VOOR ZELFONTPLOOIING

“In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is het kunnen vrijmaken van mensen een opportuniteit om hen op andere cruciale plaatsen in te zetten. We integreren onze operatoren in de nieuwe workflow. We werken met teams. Dus niet langer één machine, één bediener, maar een groep operatoren voor een groep machines. Zo kan er bij een eventuele afwezigheid van een operator makkelijker worden ingesprongen en garandeer je dus een continu draaiende productie. Voorheen was er één persoon die het programmeren deed. Hij vervult nu de rol van expert. De operatoren op de werkvloer krijgen nu dus meer verantwoordelijkheid en de kans om hun niveau te verhogen door zelf te programmeren. We zijn dus een compleet nieuwe weg ingeslagen wat betreft de organisatie van onze machineafdeling."

TruMatic

V.A.C. MACHINES

V.A.C. MACHINES

+3250315083
+3250315580