naar top
Menu
Logo Print

Europese Commissie stelt strategie voor vermindering broeikasgassen voor

Eurofer pleit voor grondige evaluatie ondersteuning
magazine

De Europese Commissie heeft onlangs haar langetermijnstrategie voor de vermindering van de broeikasgasemissies in de EU gelanceerd. "Het document beschrijft meerdere scenario's, waarvan de gevolgen grondig moeten worden geëvalueerd voordat er beslissingen worden genomen”, legt Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer uit. "De EU is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot, dus is het noodzakelijk dat de strategie wordt gezien als een onderdeel van geëngageerde, collectieve actie op mondiaal niveau. Er moeten prioriteiten worden overeengekomen, wil de langetermijnstrategie haar doel bereiken. De belangrijkste daarvan is de noodzaak om te zorgen voor voldoende, betrouwbare en concurrerend geprijsde koolstofarme energie, naast de vereiste inputmaterialen", zegt Eggert.
"Staal alleen al zou tegen 2050 400 TWh extra elektriciteit nodig hebben als al zijn koolstofarme projecten zouden worden ingezet. De strategie moet ook investeringen uit zowel publieke als private bronnen voor de demonstratie, schaalvergroting en commercialisering van baanbrekende technologieën in kaart brengen en mobiliseren. De industrie is bereid om te investeren, maar kan dit niet alleen doen. We moeten worden ondersteund met publieke investeringsbronnen."
De EU importeert nu al meer dan 26 miljoen ton staal uit landen zonder vergelijkbaar klimaatbeleid. “Deze extra kosten zullen ons concurrentievermogen ten opzichte van niet-EU-actoren belemmeren en dreigen de milieu-integriteit van het EU-beleid te ondermijnen. Een derde prioriteit is dan ook de totstandbrenging van een regelgevingskader dat de gelijke concurrentievoorwaarden voor energie-intensieve sectoren die met internationale concurrentie te maken hebben, in stand houdt. De invoer van staal in de EU heeft behoefte aan een kostenefficiëntiesignaal op het niveau waarmee de EU-producenten worden geconfronteerd als gevolg van de EU-regels. De uitvoer moet ook worden aangepakt om een dergelijk signaal aan de wereldmarkt te geven."