naar top
Menu
Logo Print

EU-maatregel moet importtoenames afremmen

EU start onderzoek naar maatregelen om de staalindustrie te beschermen tegen tarieven van de VS
magazine

De Europese Commissie is een vrijwaringsonderzoek gestart om de metaalindustrie te beschermen tegen een plotse toename van invoer, in de nasleep van de beslissing van VS om algemene tarieven op te leggen op buitenlands staal. Die tarieven hebben bij de EU geleid tot actie, maar het vrijwaringsonderzoek vindt plaats in een context van globale overcapaciteit en de verlegging van de invoer naar de EU die anders in de VS zou plaatsvinden. “De maatregel moet breed zijn, maar het doel is niet om de markt te sluiten. Het EU vrijwaringsmechanisme dient enkel om te verhinderen dat nieuwe importtoenames die een resultaat zijn van afwijkende handelsstromen binnenkomen”, zegt Axel Eggert, directeur-generaal van de Europese Staal Associatie EUROFER. “Sommige staalimporteurs beweren dat de vrijwaringsmaatregel de EU zal afsluiten voor de importmarkt. Dat is onzin. Die beweringen worden gedaan door bedrijven die veel baat hebben bij lage importprijzen”, legt Eggert uit. “In de praktijk zal de vrijwaringsmaatregel de vrije toegang van de staalhandelstromen tot de EU-markt op een niettemin historisch hoog niveau garanderen. Bij het tot stand brengen van de maatregel verwijzen de EU handelsbeschermingsregels expliciet naar de wenselijkheid om de gevestigde invoerstromen in stand te houden in plaats van de EU-markt te sluiten. “De maatregel zal niet zorgen voor een gebrek aan aanbod of prijsverhogingen voor staal veroorzaken”, concludeert Eggert.