naar top
Menu
Logo Print

DUMOULIN AERO VOL VOOR ROBOTISERING, MAAR MET BEHOUD VAN PERSONEEL

Eerste robot uit C-reeks van Armin in gebruik genomen

Dumoulin Aero uit Alleur bij Luik investeerde onlangs in een eerste robot van Armin met het oog op een verdubbeling van de productiecapaciteit van de fabriek, maar behoudt zijn veertig werknemers. Voor de CEO, Geoffroy-Vincent Cammermans, biedt deze investering een oplossing voor het zeer moeilijk te vinden geschoolde personeel. Toch zegt hij: “Geef me een persoon die wil werken en ik zorg voor de rest.” Het beroep is in elk geval zo specifiek dat het personeel ter plaatse door de onderneming wordt opgeleid en daarna, in functie van de beschik­baarheden, bijscholingscursussen volgt.

Dumoulin Aero in een notendopLUCHTVAARTINDUSTRIE

Dumoulin Aero is voornamelijk aanwezig op de luchtvaartmarkt, vooral voor de productie van bevestigingsstukken voor vleugelneus­mechanismen. Die stukken maken deel uit van het draagkrachtvergrotende mechanisme dat de vorm van de vleugels verandert. Dat gebeurt door middel van kleppen om het oppervlak en dus de liftkracht van de vleugels te vergroten bij het opstijgen en het landen. Zo levert Dumoulin Aero stukken voor Airbussen voor de Braziliaanse onderneming Embraer en de vliegtuigbouwer Bombardier. De recente productiestop van de Airbus A380 zal de productie beïnvloeden bij Dumoulin Aero, maar wordt gecompenseerd door nieuwe bestellingen van Etihad.

650 verschillende stukken

Dumoulin Aero produceert ongeveer 400.000 stukken per jaar. Die omvatten ongeveer 650 verschillende stukken die in drie grote groepen kunnen worden ingedeeld: de link plates (verbindingsplaten), de bolts (bouten) en de bushings, die uit een excentrisch gedeelte kunnen bestaan. Afhankelijk van de categorie varieert de gewenste precisie tussen een paar centimeters en een honderdste millimeter of voor sommige stukken zelfs een paar micrometer. Een waar precisiewerk.

Op termijn is het de bedoeling om de productie­capaciteit van de fabriek te verdubbelen
Op termijn is het de bedoeling om de productie­capaciteit van de fabriek te verdubbelen

Titaan, roestvrij staal en koper

De in de luchtvaart gebruikte materialen moeten zo licht mogelijk zijn en tegelijk de juiste kernmerken en eigenschappen vertonen op het gebied van hardheid en dimensionale stabiliteit. Titaan is een voorbeeld van een veelgebruikt materiaal dat perfect aan die vereisten voldoet. Zo gebruikt Dumoulin Aero per jaar zo’n 23 ton titaan, naast 68 ton roestvrij staal en 4 ton koper.

Strenge normen

De luchtvaartindustrie past erg strenge pro­duc­tienormen toe om de veiligheid van de passagiers en het vliegende personeel te ga­ran­deren. De Europese EN 9100-norm is geba­seerd op de ISO 9001-norm, die er vol­ledig in opgenomen is, maar voegt er nog vereisten aan toe die specifiek zijn voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Die EN 9100-norm is van wezenlijk belang voor ondernemingen die voor de luchtvaartsector wensen te werken.

TRANSPARANTE TECHNOLOGIE

Om het productieproces te automatiseren, besloot Dumoulin Aero te investeren in een robot. De onlangs geïnstalleerde robot be­hoort tot de C-reeks van het assortiment van Armin. Het is een robot van het hoogste seg­ment met transportbanden, een cameradetectiesysteem en elektrische grijpers. Het is de bedoeling om de technologie transparant te maken en de setup-tijd van de robot tot nul te beperken. Dankzij de flexibele en open software was het mogelijk om een standaard­oplossing van Armin in een proces op maat met twee freesmachines en een 3D-controlemachine te integreren. Het werk van Armin verloopt in drie stappen: de productie, de installatie en de vorming die enkele uren duurt. “We zijn gespecialiseerd in standaardoplossingen. Dankzij ons productassortiment en onze open software kunnen we onze klanten echter gemakkelijk maatoplossingen aanbieden.”

De eerste van een grotere reeks

“Deze robot wordt de eerste van een grotere reeks”, vertelt Geoffroy-Vincent Cammermans. “De tweede is al besteld en er wordt over de volgende nagedacht. Ze zijn allemaal bedoeld om andere taken uit te voeren.”
“Bij ons betekent een standaardcel een investering van gemiddeld 100.000 euro”, verduidelijkt Thomas Janquart.

Multitaskende robot

De robot voert alle taken uit. Je moet hem alleen de grondstoffen aanreiken en het gereedschap van de CNC-freesmachines vervangen wanneer dat nodig is. Hij helpt de operator ook zwaardere gewichten te heffen om hem aanzienlijk te ontlasten, vooral ter hoogte van de rug. Met de nieuwe robot is het voortaan mogelijk om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te werken. Op termijn en door de installatie van nieuwe units is het dus de bedoeling om de productiecapaciteit van de fabriek te verdubbelen. De robot heeft slechts zeer weinig onderhoud nodig. Een jaarlijks preventief onderhoud volstaat volgens Thomas Janquart.

Om het productieproces te automatiseren, besloot Dumoulin Aero te investeren in een robot met transportbanden, een cameradetectiesysteem en elektrische grijpers
Om het productieproces te automatiseren, besloot Dumoulin Aero te investeren in een robot met transportbanden, een cameradetectiesysteem en elektrische grijpers

PERSONEEL

“Mijn arbeiders zijn fantastisch”, vertelt Geoffroy-Vincent Cammermans. “Ze zijn altijd beschikbaar. Het is niet omdat ik in robots investeer, dat er ontslagen zullen vallen. In­tegendeel! Mijn probleem is dat ik niet gemakkelijk gemotiveerd personeel vind. Ik werk nochtans ook samen met scholen die me drie dagen per week jongeren sturen. De goede werf ik aan, maar ze zijn meestal aangetrokken door ondernemingen die groter zijn dan de mijne, misschien soms ten koste van hen. Het beeld van de arbeider met zijn handen in de vuile smeerolie is vandaag duidelijk voorbijgestreefd. We moeten dat beeld wegnemen en er vooral in slagen om de ouders te overtuigen. We moeten de jongeren meer motiveren om die richting te kiezen.”

Productiecapaciteit verhogen, niet personeelsbestand inkrimpen

“Al onze klanten die robotiseren, doen dat om hun productiecapaciteit te verhogen en niet om hun personeel te reduceren”, vertelt Thomas Janquart. Uiteraard moet het personeel wel bijkomende opleidingen volgen. Voor Armin zijn die beperkt tot het strikte minimum, aangezien de programmering en het gebruik van de robot worden verlicht door een programma dat van bij het begin intuïtief ontwikkeld is. Dankzij de robot geven de taken meer waardering, is het werk ergono­mischer en lichter, maar ook technischer.

PARTNERSCHAP

“Onze technologie is transparant, zodat we de klanten kunnen helpen om een betere productieflow te bereiken. We zijn er ons goed van bewust dat het voor vele kmo’s een stap in het onbekende is en dat die technologie zich absoluut niet mag vergissen”, verduidelijkt Thomas Janquart.

“We werken altijd een partnerschap met onze klant uit, waardoor beide ontvangende par­tijen dezelfde richting kunnen uitgaan. We reiken een nieuwe technologie aan en begeleiden de klant met ondersteuning voor de opstart van de robot. We dragen bij met onze kennis van de technologie en zijn altijd bereid om bepaalde zaken, zoals de plaats van de machine, te herzien. We staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor onze klanten klaar”, besluit hij.

MH-AUTOMATION

MH-AUTOMATION

+3287744844
+3287744844