naar top
Menu
Logo Print

Staalprijzen blijven op laag pitje staan

Moeilijkheden bij fusie thyssenkrupp en Tata Steel
magazine

De staalprijzen bleven in het eerste kwartaal van 2019 laag, ondanks enkele pogingen van fabrikanten om de prijzen op te drijven. Een van de oorzaken daarvan ligt bij de afzet- en prijsontwikkelingen op de spotmarkt in relatie met de importhoeveelheden. De materiaalafname van de Europese, en voornamelijk Duitse automobielindustrie van vorige maand blijft duren. De teleurstellende Duitse exportcijfers bewezen dit.
De toevoer van importmateriaal ging echter wel door, meestal met laagwaardige kwaliteiten. Hierdoor ontstaan grote voorraden in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zo bedraagt de importquote van warmgewalste coils voor het tweede kwartaal van 2019 twee miljoen ton. Alleen al in de eerste week van april werd van dit product zo’n 10% van de quote van het hele kwartaal de EU binnengevaren.
De vraag is naar materiaal is sterk gedaald. Hierdoor zijn de voorraden redelijk hoog en zijn de levertijden teruggelopen periodes van zes tot acht weken. De meeste inkopers nemen nu een afwachtende houding aan en vragen zich af of de prijzen nog verder omlaag gaan of stabiel blijven. Het is mogelijk dat Europese fabrieken door de terugvallende binnenlandse EU-vraag zich meer op de Noord-Afrikaanse afzetmarkt richten om een dreigende productieovercapaciteit te vermijden.
De fusie van thyssenkrupp met Tata loopt momenteel wat stroef. Er zou een discussie aan de gang zijn tussen de beide fusiepartners en de Europese Commissie over de vraag welke faciliteiten de fusiepartners zouden moeten afstoten om bij die desbetreffende producten niet te dominant te worden op de staalmarkt. Zo ligt er een voorstel om enkele fabrieken in België en Luxemburg te verkopen. ThyssenKrupp wil echter geen Duitse productie-eenheden vervreemden, terwijl de EU-Commissie dat wel zou willen. Er komen geruchten bovendrijven dat de fusie hierdoor niet meer, of slechts deels zou doorgaan. Het definitieve besluit van de Commissie wordt in de loop van mei of juni verwacht.

NOVIOSTAAL

NOVIOSTAAL

+31246750840
+31243608010