naar top
Menu
Logo Print

Europese vrijwaringsmaatregel voor staal verhoogd met 5%

Eurofer vraagt EU om verhoging terug te schroeven
magazine

De vrijwaringsclausule voor de staalsector in de EU is automatisch met 5% verhoogd, ondanks protesten van de staalindustrie en de bezorgdheid van een aantal lidstaten.
"De verhoging van het quotum met 5% is geprogrammeerd in de verordening ter uitvoering van de vrijwaringsmaatregelen van de EU. Er is echter een herziening aan de gang die rekening moet houden met de gewijzigde marktsituatie”, aldus Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer. De verhoging met 5% is niet opgeheven ondanks de schade die door de sterke stijging van de invoer is veroorzaakt. Dat betekent dat de Europese Commissie geen rekening heeft gehouden met de bezorgdheid van de bedrijfstak over de verhoging van de contingenten in een krimpende markt. Dit is irrationeel en zal de herziening ingewikkelder maken."
De afgelopen weken zijn er in heel Europa sluitingen en stilgelegde staalfabrieken aangekondigd, waardoor duizenden banen bedreigd worden in een sector die goed is voor 2,6 miljoen directe, indirecte en afgeleide banen in de EU.
"Wij als sector hebben de beleidsmakers opgeroepen om de quota niet te verhogen, omdat de verhoging niet in lijn is met de omvang en richting van de markt. Vanaf 2018, toen de invoer een recordhoogte bereikte van 12%, is het buitengewoon dat de Commissie deze voorgeprogrammeerde wijziging niet zou uitstellen tot de herziening is beëindigd", vervolgt Eggert.
"Zoals het er nu voor een groot deel van onze industrie voorstaat, functioneert de beveiliging nauwelijks voor het beoogde doel. De verhoging van het contingent is slechts de kers op de taart die wordt ingevoerd. Wij roepen de Commissie op om te luisteren naar onze oproep en die van de lidstaten die hun bezorgdheid hebben geuit. Ze moeten de verhoging ongedaan maken voordat deze de bescherming en de sector verder ondermijnt."

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955