naar top
Menu
Logo Print

Eurofer bespreekt de toekomst van Europese staalsector op European Steel Day

Vertraging van de groei stijging van de invoer baart zorgen
magazine

Eurofer organiseerde eind juni zijn jaarlijkse conferentie European Steel Day 2019. De European Steel Day brengt de staalindustrie, beleidsmakers en belanghebbenden bijeen om de belangrijkste problemen waarmee de Europese staalsector wordt geconfronteerd, te bespreken. Bovenaan de agenda van dit jaar staan de vertraging van de vraag naar staal in 2019, de explosieve groei van de invoer en de noodzaak om de vermindering van de koolstofemissies door de EU te erkennen als een wereldwijde uitdaging, en niet als een uitdaging die de Europese staalproducenten onevenredig zwaar belast.
"De Europese staalindustrie bevindt zich op een kritiek punt. Op dit moment is het niet duidelijk in welke richting we zullen gaan, omdat we te maken hebben met een complexiteit van geopolitieke, economische en ecologische uitdagingen", vertelde Geert Van Poelvoorde, voorzitter van Eurofer tijdens het evenement. "Deze uitdagingen hebben het potentieel om de hele staalindustrie in Europa uit te wissen, maar het is ook een grote kans om innovaties te versnellen", voegde hij eraan toe. “In 2018 was er een recordtoename van de Europese invoer van afgewerkte staalproducten in een markt die slechts met 3,3% groeide. We vinden echter dat de Europese vrijwaringsmaatregelen moeten werken om de oneerlijke invoer in de EU te belemmeren. De invoer brengt namelijk het voortbestaan van de binnenlandse producenten in gevaar.”
Van Poelvoorde het ook over de vermindering van de CO2-uitstoot: "Voor staalproducenten zijn er verschillende mogelijke routes om dat te bereiken en verschillende staalbedrijven testen die ook. De financiering van deze projecten moet echter uit veel verschillende bronnen komen: de Europese staalsector kan dat niet alleen, maar heeft hij enorme investeringen en samenwerking met andere belanghebbenden nodig. Er is een toekomst voor staal in Europa - maar alleen als we het momentum en de kennis hebben om een continent van succesvolle koolstofarme staalproducenten te worden.”

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955