naar top
Menu
Logo Print

Eurofer wil dat Europa vrijwaringsmaatregelen herziet

Duizenden jobs staan op het spel
magazine

Eurofer heeft de beleidsmakers van de EU opgeroepen tot dringende maatregelen om de sector te helpen. Die wordt namelijk geconfronteerd met een grote staalexport die naar de EU wordt verlegd als gevolg van de invoerheffingen die de VS in 2018 op de staalinvoer hebben geheven. "Er heeft zich de afgelopen maanden een plotselinge en duidelijk negatieve verschuiving voorgedaan in de vooruitzichten van de Europese staalindustrie", vertelt Eurofer directeur-generaal Axel Eggert.
"We hebben de afgelopen weken in verschillende EU-lidstaten de sluiting van bestaande of potentiële fabrieken aangekondigd. Er zijn meer dan 10.000 banen die direct gevaar lopen. Indirect kan dat verlies oplopen tot meer dan 100.000 jobs in de EU-staalindustrie.
De wereldwijde overcapaciteit is de belangrijkste onderliggende factor van de huidige crisis, maar de directe oorzaak is de enorme stroom van exporten die zich op de EU-markt richt. Sinds de invoering van de Amerikaanse importheffingen steeg de invoer met 12% tot bijna 30 miljoen ton in 2018. De hoge en volatiele grondstofprijzen, de vertragende vraag in de downstreamsectoren, de sterk gestegen koolstofkosten en de haperende economische prestaties van de EU hebben de sector de afgelopen maanden ook steeds meer onder druk gezet.
In 2018 heeft de EU een vrijwaringsmaatregel ingesteld om te voorkomen dat de invoer van goederen te sterk toeneemt, maar die werkt niet zoals bedoeld. Eurofer wil daarom dringend overleg met de EU-instellingen en de beleidsmakers van de lidstaten om de specifieke zwakke punten van de huidige vrijwaringsclausule te verhelpen.
"De EU moeten nu actie ondernemen om het systeem zodanig te herzien dat een sterke stijging van de invoer wordt uitgeroeid. Een spoedvergadering tussen de EU-instellingen en onze sector is van cruciaal belang om snel oplossingen te vinden in deze crisis voordat de situatie erger wordt", besloot Eggert.

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955