naar top
Menu
Logo Print

Eurofer wil mandaat ‘Wereldforum voor overschot in de staalsector’ verlengen

“Klus die gestart is, moet afgemaakt worden”
magazine

Op 28 en 29 maart vindt het Wereldforum voor overschot in de staalsector (GFSEC) opnieuw plaats. Het GFSEC is eind 2016 opgericht op instructie van de leiders van de G20. Het forum had tot doel informatie verzamelen en verslag uit te brengen over de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van staal, de staalproductiecapaciteit en het overheidsbeleid dat tot wereldwijde overcapaciteit leidt, zoals subsidies. In november 2019 loopt het mandaat van het forum echter af.
"Wij roepen de leden van het Forum op om in te stemmen met een verlenging van het mandaat van het forum na november 2019", aldus Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer.
De voortzetting van het internationale werk aan overcapaciteit en de samenhangende steunmaatregelen van de overheid zouden bijdragen aan de duurzaamheid van onze mondiale industrie.
"Het werk van GFSEC heeft ertoe geleid dat de overtollige capaciteit wordt verminderd waar deze het meest nodig is", zegt Eggert.
Hoewel er vooruitgang is geboekt - met name een overeenkomst in december 2017 over beginselen en aanbevelingen waarbij landen en regio's marktverstorende subsidies en andere overheidsmaatregelen ontmantelen en gegevens en informatie over het proces van capaciteitsvermindering uitwisselen - is dit nog steeds het begin van het proces.
"Volgens de OESO bedraagt de wereldwijde overcapaciteit aan staal nog steeds ten minste 550 miljoen ton", vertelt Eggert. "We staan nog steeds aan het begin van het proces en er is duidelijk behoefte aan een uitbreiding van het mandaat van de GFSEC."
Sinds de eerste bijeenkomst van het Forum is er een duidelijk niveau van inzet en vastberadenheid om de overcapaciteit aan te pakken.
“Als het mandaat van het Wereldforum niet wordt verlengd, zou dit betekenen dat de globale staalindustrie in de steek wordt gelaten, terwijl die nog steeds in een gevaarlijke situatie zit. Een multilaterale samenwerking is nodig om een eerlijke en vrije handel in deze essentiële sector in stand te houden", besluit Eggert.

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955