naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe cao voor 120.000 arbeiders in de metaal-, machine- en elektrische bouw

Minimumloon met 1,1% verhoogd
magazine

Technologiefederatie Agoria en de vakbonden van de metaal-, machine- en elektrische bouw hebben een nieuw sectorakkoord gesloten. Het akkoord bevat afspraken voor 2019 en 2020 voor 5776 werkgevers en 116 287 arbeiders en behelst vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg.
Het akkoord geeft een volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1 %, waarbij ondernemingen dit op een bedrijfsspecifieke manier kunnen invullen. De loonmarge van 1,1 % wordt via een enveloppe op ondernemingsvlak in paritair overleg voor 30 september 2019 ingevuld. Als hierover geen akkoord komt, worden de lonen met 1,1 % verhoogd. Deze enveloppe of loonsverhoging trad in werking op 1 juli. Er is een aanbeveling voorzien om bij de invulling van de enveloppe absolute voorrang te geven aan de harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders en de bedienden. Ook het minimumloon werd op 1 juli met 1,1 % verhoogd. Ook de lopende sectorale besprekingen om de diverse CAO-bepalingen arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen worden verder gezet, onder meer met betrekking op de regelingen rond de eindejaarspremie.
Er is afgesproken om een gemeenschappelijk sectoraal project duurzame inzetbaarheid op te zetten dat tot doel heeft het inhoudelijk en financieel ondersteunen van werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen. Verder werd het groeipad naar gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020 werd herbevestigd. Het jaarlijks aantal opleidingsuren per persoon wordt uitgebreid van 8u naar. Inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), landingsbanen en tijdskrediet wordt uitvoering gegeven aan alle mogelijkheden die (nog) worden geboden door de recente afspraken op interprofessioneel vlak voor de periode 2019-2020. Vanaf 2020 zal een paritaire werkgroep zich buigen over een sectoraal kader voor loopbaansparen.

AGORIA METAALBEWERKING

AGORIA

+3227067800
-