naar top
Menu
Logo Print

Slijpafval valoriseren

Een workshop van Sirris en Agoria
magazine

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen, slijpsel of koelemulsies. Het is soms moeilijk om deze afvalstromen te valoriseren. Daarom organiseren Sirris en Agoria op dinsdag 8 mei 2018 een workshop waarin verder ingezoomd wordt op levensduurverlenging, hergebruik van koelemulsies en verwerking van afval van slijpprocessen. Een eerste workshop over dit thema in het najaar van 2017 liet experten vanuit verschillende domeinen aan het woord. Tijdens deze tweede workshop brengen ze in BluePoint (Antwerpen) experten samen die elk vanuit hun domein kunnen bijdragen om deze specifieke afvalstromen optimaal te benutten. Inhoudelijk beslaat de workshop eerst en vooral een overzicht van de regelgeving. Vervolgens wordt er verder ingegaan op levensduurverlenging en het potentieel van hergebruik van koelemulsies en oliën op basis van synthetische smeermiddelen. Ook de valorisatie van afval uit slijpprocessen komt aan bod. De workshop wordt afgesloten met een interactieve discussie tussen de sprekers waarbij aanwezigen uitgenodigd worden om vragen te stellen en in debat te gaan. De workshop is gratis voor Agoria-leden. Niet-leden betalen € 75 (excl. BTW). Je kan het programma raadplegen op de volgende link: https://www.agoria.be/nl/Workshop-Afval-van-verspaanprocessen-en-circulaire-economie-een-verstandshuwelijk.

AGORIA METAALBEWERKING

AGORIA

+3227067800
-