naar top
Menu
Logo Print

Deadline REACH nadert

1 juni 2018 D-day voor stofregistratie
magazine

De laatste deadline REACH verstrijkt op 1 juni 2018. Deze heeft betrekking op stoffen die worden geïmporteerd of vervaardigd in kleine hoeveelheden (tussen 1 en 100 t/jaar). Indien die stoffen niet vóór 1 juni 2018 worden geregistreerd, zullen ze niet meer op de markt mogen worden gebracht. Als u meer dan een ton chemische stoffen per jaar produceert of als u meer dan een ton chemische stoffen per jaar importeert uit een land buiten de EU, dan bent u mogelijk onderworpen aan deze registratieverplichtingen. Als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt, is het bovendien mogelijk dat dit product stoffen bevat die individueel moeten worden geregistreerd. De Europese REACH-verordening verplicht nl. alle fabrikanten en importeurs van stoffen (met inbegrip van stoffen die in de vorm van mengsels worden geïmporteerd) om die stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en gegevens over die stoffen te verstrekken. De registratie houdt in dat een technisch dossier en een chemisch veiligheidsrapport (CSR) (indien > 10 ton/jaar) worden ingediend. Dit moet gezamenlijk gebeuren door de fabrikanten en importeurs van dezelfde stof. In principe moet een stof onmiddellijk worden geregistreerd nadat een fabrikant of importeur de drempel van een ton/jaar overschrijdt.

AGORIA METAALBEWERKING

AGORIA

+3227067800
-