naar top
Menu
Logo Print

GEZONDE LUCHT PRIORITAIR IN WELDA ACADEMY

Welda investeert in rookafzuiging Nederman

De firma Welda uit Oostakker is een atypische aanbieder van onder andere lasbenodigdheden. Atypisch omdat de firma zich - meer nog dan louter het verkopen van producten - bekommert om het verschaffen van laskennis. Kennis die via het personeel wordt aangereikt, maar sinds vorig jaar ook via de Welda Academy. En ofschoon Welda dan wel geen lucht verkoopt, gaat de firma er wel prat op de vele cursisten, naast lasopleiding en infrastructuur, ook een schone en bovenal gezonde binnenlucht te kunnen aanbieden via gepaste maatregelen.

BEDRIJFSPROFIEL

Schakel tussen opleiding en job

WeldaWeinig waarschijnlijk dat we de getrouwe Metallerie-lezer Welda nog moeten leren kennen. De Oost-Vlaamse firma staat immers intussen ruim een halve eeuw te boek als gerenommeerde aanbieder van lastoestellen en -benodigdheden. De sterktes vraagt u? Enerzijds ongetwijfeld dat uitgebreide productportfolio, maar anderzijds - en minstens even belangrijk voor de bedrijven die er over de winkelvloer komen - de sleutelrol die Welda weet in te nemen in de eeuwigdurende zoektocht naar geschoold personeel. Het verbinden van vraag en aanbod zeg maar, waarbij het zicht op dat aanbod voortvloeit uit het feit dat Welda ook technische scholen voorziet van kwalitatief opleidingsmateriaal en op die manier in contact komt met gekwalificeerde lassers van morgen.

Tekort aan geschoold personeel

De oorzaak van het tekort aan technisch geschoold personeel is sinds jaar en dag bron van veelvuldig vingerwijzen, meestal in de richting van ouders van babyboomers, die hun kroost liever hoger onderwijs zagen volgen in plaats van een stiel te leren, de onderwijsinstanties zelf die over te weinig of verouderd materiaal beschikken of 'het slecht beleid' tout court. Veel zeldzamer, echter, zijn de oplossingen die deze klagende criticasters weten te bedenken.

Welda Academy Nederman

WELDA ACADEMY

Inzetten op beleving & kennisoverdracht

Niet zo bij Welda. Vorig jaar immers besliste de firma zich nog steviger te positioneren midden in het raakvlak tussen vraag & aanbod, door in te zetten op beleving en kennisoverdracht. Ken Van Leeuwe (zaakvoerder bij Welda): “We zagen ons de jongste jaren steeds vaker geconfronteerd met vragen van klanten, niet zozeer naar producten, maar eerder naar processen. Kennis dus, en om die reden vatten we het plan op om ons bij de eerstkomende uitbreiding te richten op faciliteiten waar opleidingen door gecertificeerde instanties zouden kunnen plaatsvinden."

Welda AcademyWelda Academy

FACILITEITEN

Die uitbreiding zou er uiteindelijk komen eind september 2018, in de laatste beschikbare hal op het 'Welda-terrein'. Waar de hoge achterzijde van het gebouw zou fungeren als machineshowroom, besloot men de lagere voorzijde van het gebouw in te zetten als lasopleidingsruimte. De gloednieuwe en professionele lasinfrastructuur beschikt over 10 lascabines en 1 slijpcabine, een voorbereidingsruimte en een theorielokaal.

Afzuigingsinstallatie

“Bij Welda dragen we gezondheid hoog in het vaandel", vertelt Van Leeuwe. “Gezien er bij lassen onvermijdelijk rook ontstaat, en bij het slijpen stof, en dat rook en stof bovendien nog eens ontzettend schadelijk zijn, was een adequaat afzuigsysteem onontbeerlijk."

Dat de keuze in de zoektocht naar dit ventilatie- en filtratiesysteem uiteindelijk op Nederman viel, hoeft niet te verbazen. Al ruwweg 20 jaar biedt Welda het Zweedse merk immers aan aan haar klanten, en in die rol als verkoper kon de firma uit Oostakker de goede bevindingen van haar klanten uit eerste hand intussen reeds talloze keren optekenen.

Van Leeuwe: “Bovendien wist men ook het antwoord te bieden op de vereisten die de Welzijnswet voorschrijft, maar ineens ook tegemoet te komen aan de zaken die wij vooropstelden."

Welda Academy Nederman

DE INSTALLATIE

Rik Amand (Nederman): “Een project voor ons begint telkens met de creatie van een lay-out, deels gebaseerd op wat de klant ons aanreikt. Op basis van de lay-out stellen we een volledige voorstudie op, inclusief een 3D-plan. In het geval van de Welda Academy koos men voor verschillende wijzes waarbij schadelijke lucht wordt afgevoerd."

1. Puntafzuiging

De eerste manier waarop de lasrook en het slijpstof worden afgevoerd, is puntafzuiging. Bij het lassen wordt een flexibele afzuigarm tot vlak boven de bron gebracht, waardoor de rook die ontstaat meteen na het lassen wordt afgevoerd. In de slijpcabine zorgt de onderdruk in de slijptafel ervoor dat het eveneens erg schadelijke slijpstof haast onmiddellijk wordt weggezogen.

2. Centrale afzuiging van restrook

Als er dan toch rook de afzuigarm weet te ontglippen, is iedere lascabine nog eens voorzien van een centraal rookafzuigingspunt, dat het mogelijk maakt eventuele restrook alsnog af te voeren.

3. Ruimtelijke afzuiging

Ruimtelijke afzuiging is de laatste ingreep, waarbij de binnenlucht integraal via onderdruk continu wordt ververst. Gezien de installatie de afgevoerde binnenlucht minutieus gaat filteren om deze vervolgens opnieuw in de ruimte te introduceren, ontstaan er ook geen warmte- of koudeverliezen door het vermengen met de buitenlucht.

Ruimtelijke afzuiging heeft diverse voordelen:

  • Geen onderdruk
  • Geen koudelekken of warmteverliezen
  • Volledige luchtzuivering

De filter

Nederman FMC filterinstallatieAfgezogen rook en stof worden door het galvakanaal geleid tot in de industriële FMC 6A-filter. Deze filter, die specifiek werd ontworpen voor de afzuiging en filtratie van lasrook, slijpstof en plasmarook, is voorzien van een gepatenteerde voorafscheider die ervoor zorgt dat vonken onmogelijk in contact kunnen komen met de filters die al het stof opvangen. De reiniging van deze filters gebeurt met een verschildruk op basis van perslucht. Het capteerde stof ten slotte wordt opgeslagen in een 50 liter-container onderin de filtratieunit.

STREEFDOEL 1: GEZONDHEID

Nederman

Geluidshinder bij slijpen

Gezien er bij het slijpen, naast het onvermijdelijke slijpstof, ook heel wat geluidshinder ontstaat, werd er in de slijpcabine van de Welda Academy ook geluidsisolatie voorzien.

Gezondheidsrisico's van lasrook

Er worden gezondheidsrisico's geassocieerd met verschillende lasprocessen en gecoate materialen. Ernstige ziekten die het resultaat zijn van blootstelling aan verschillende soorten lasrook zijn:

 

  • longkanker
  • astma
  • zweren in de neus
  • zweren op de huid ('chroomgaten')
  • allergieën en dermatitis

Wettelijke grenswaarden

De wettelijke grenswaarde voor lasrook in België is 5 mg/m³ voor 8 uur (= 1 werkdag). Zonder de juiste maatregelen kan deze grenswaarde al snel worden overschreden. Voor Chroom VI en andere kankerverwekkende stoffen gelden veel strengere grenswaarden.

STREEFDOEL 2: ECO-EFFICIENCY

Om ervoor te zorgen dat de lasrook enkel dáár zou worden afgezogen waar er ook effectief gelast wordt, en er zo niet meer energie wordt verbruikt dan nodig, begon Ken Van Leeuwe na te denken over een passende maatregel die in samenspraak met de Nederman-ingenieurs op de bestaande installatie zou kunnen worden geënt.

Klep openklep gesloten

Concreet werd een elektrische klepaandrijving (Belimo LMQ24A) op iedere aftakking geplaatst. Van zodra een apparaat (lastoestellen, slijpschijven,…) stroom gaat verbruiken, zorgt een servomotor ervoor dat de klep wordt geopend. Wordt er gedurende 30 seconden geen stroom verbruikt, dan gaat het respectievelijke aftakkingspunt van het ventilatiekanaal onverbiddelijk dicht. Op die manier gaat geen energie verloren aan het afzuigen van lucht op plaatsen waar dit niet nodig is, terwijl lasrook wordt weggezogen waar en wanneer dit wel zo is.

“We proberen niet enkel de lucht zo proper mogelijk te maken, we streven er ook naar om inzake eco-efficiency het maximale uit de installatie te halen", klinkt het bij Rik Amand van Nederman.

CONCLUSIE

De beslissing om een opleidingsinfrastructuur in te richten bleek niet enkel interessant voor bedrijven, maar ook voor scholen en opleidingsinstanties, met het VCL, het Vervolmakingscentrum voor Lassers, in het bijzonder.

Van Leeuwe: “Gezien steeds minder Oost-Vlaamse bedrijven zich door tijdsdruk nog bereid toonden hun lassers naar het VCL-opleidingscentrum in Neder-over-Heembeek te sturen voor een vervolmakingscursus, en wij hier in Oostakker (Gent) beschikten over een lasopleidingsruimte, was een regionaal partnership tussen beide het gedroomde antwoord op de wensen en noden van klanten: een professionele begeleiding bij opleidingen en certificeringen in een state-of-the-artopleidingsinfrastructuur. Wij de infrastructuur en zij de kennis, zeg maar. En op die manier krijgen de bedrijven en lassers meer waar voor hun geld, en zien ze zich bovendien verzekerd van de nieuwste materialen en een gezonde omgeving."

De samenwerking blijkt nu al, na zes maand, een schot in de roos, gezien de opleidingen (1 of 2 weken duurtijd) op dit moment bijna allemaal volgeboekt zijn. Nederman Welda

Meer weten over lasrook en de oplossingen hiervoor? 

NEDERMAN

NEDERMAN

BERGENSESTEENWEG 181
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
+3223342250
+3223342251